Chính sách đổi trả hàng

Chính sách trả hàng, đổi hàng

Ngoại trừ lỗi do nhà sản xuất hoặc khác màu yêu cầu, những trường hợp còn lại Quý khách không được đổi-trả hàng.

Điều kiện trả hàng – đổi hàng:

 • Hàng còn nguyên vẹn, còn khả năng bán được.
 • Chưa bóc tem niêm phong của nhà sản xuất, nhà phân phối.

Cách thức đổi hàng

 • Gọi điện thông báo cho chúng tôi về việc đổi hàng. Vui lòng thông báo chi tiết về tình trạng hàng và lý do đổi hàng.
 • Quý khách chuyển hàng tới Văn phòng của chúng tôi bằng chuyển phát nhanh hoặc cầm trực tiếp tới Văn phòng.
 • Sau khi nhận được hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra xem hàng có đủ điều kiện đổi lại hay không (còn nguyên vẹn, chưa bóc tem của nhà sản xuất).
 • Chúng tôi gửi email hoặc điện thoại thông báo tới quý khách về việc đồng ý đổi hàng.
 • Quý khách vui lòng thanh toán cước phí chuyển hàng (lần 2) cho đơn hàng này.
 • Chúng tôi chuyển hàng tới Quý khách.

Cách thức trả hàng như sau

 • Gọi điện thông báo cho chúng tôi về việc trả hàng. Vui lòng thông báo chi tiết về tình trạng hàng và lý do trả hàng.
 • Quý khách chuyển hàng tới Văn phòng của chúng tôi bằng chuyển phát nhanh hoặc cầm trực tiếp tới Văn phòng.
 • Sau khi nhận được hàng, chúng tôi sẽ kiểm tra xem hàng có đủ điều kiện trả lại hay không (còn nguyên vẹn, chưa bóc tem của nhà sản xuất).
 • Chúng tôi gửi email hoặc điện thoại thông báo tới quý khách về việc đồng ý trả hàng.
 • Chúng tôi hoàn trả tiền cho Quý khách bằng chuyển khoản hoặc đường bưu điện sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh do việc trả hàng.